Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz
ul. Towarowa 9 
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 608 69 07, fax 32 220 03 72

Jakość

to podstawa

to podstawa

Zobowiązujemy się do:

  • oferowania produktów najwyższej jakości oraz korzystnych cenowo
  • rzetelności wobec naszego klienta w dobieraniu właściwych materiałów
  • udziału wszystkich naszych pracowników w zaspokajaniu potrzeb naszych klientów
  • produkcji naszych wyrobów zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami
  • podejmowania wszelkich działań w celu doskonalenia systemu
  • stałego szkolenia pracowników w celu zwiększenia ich kompetencji.

Jaki powinien być dobry beton?

Z betonu wykonuje się elementy nośne w budynku – fundamenty, stropy, schody – i dlatego powinien on przez długie lata bezpiecznie przenosić założone obciążenia.

Jego najważniejszą cechą jest wytrzymałość. Określa ją klasa betonu – na przykład C8/10 (dawniej B10), C12/15 (B15), C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1.

Im większe liczby, tym wyższa klasa, a więc i większa wytrzymałość betonu.

O jakości betonu decyduje także jego trwałość – odporność na czynniki niszczące: promienie słoneczne, mróz i uderzenia.

Dobry beton nie pęka i nie kruszy się.

Od czego zależy jakość betonu?

Duży wpływ na jakość betonu mą również rodzaj i jakość składników (cementu, kruszywa i wody) użytych do wykonania mieszanki oraz ich wzajemne proporcje. Beton powinien być wykonany według określonej receptury. Zwykle przy ustalaniu składu mieszanki betonowej korzysta się z norm, tablic. Na ich podstwie ustala się recepturę roboczą 1 m3 mieszanki.

Spore znaczenie ma również sam sposób przygotowania i układania mieszanki w deskowaniu oraz późniejsza pielęgnacja betonu.

Pielęgnacja betonu

Zawsze należy pamiętać o właściwej pielęgnacji młodego betonu (świeżo wykonanego elementu): zabezpieczaniu go przed utratą wody (działaniem słońca i wiatru), nadmiernym nagrzaniu i przemrożeniu.

Aby otrzymać dobry beton w konstrukcji nie wystarczy jedynie ułożyć i zagęścić odpowiednią mieszankę betonową. Bardzo ważna i konieczna jest także pielęgnacja tego betonu szczególnie w pierwszych stadiach jego twardnienia.

Niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak będzie powodować obniżenie jakości i trwałości betonu, a co za tym idzie i całej konstrukcji.

Czynności pielęgnacyjne powinny zapewnić świeżemu betonowi ochronę przed: - zbyt niską lub wysoką temperaturą otoczenia, - wiatrem, - zbyt niską wilgotnością, - intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze plastyczny), - przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji betonowej.

Ze względu na warunki klimatyczne panujące w Polsce, metody pielęgnacji można podzielić na dwie grupy: pielęgnacja w okresie letnim i pielęgnacja w okresie zimowym (obniżonych temperatur).

Pielęgnacja betonu w okresie letnim jest w głównej mierze pielęgnacją wilgotnościową, która ma na celu ochronę elementu przed utratą wody z betonu, w wyniku odparowywania z powierzchni elementu. **Pielęgnacja betonu zimą ** - w trakcie prowadzenia robót betonowych w okresie zimowym (obniżonych temperatur) muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki technologiczne:

  • Beton musi uzyskać właściwą odporność zanim ulegnie zamrożeniu;

  • Beton musi uzyskać wymaganą wytrzymałość w określonym czasie.

W okresie zimowym pielęgnacja betonu polega na podejmowaniu szeregu działań mających na celu zminimalizowanie niepożądanych skutków oddziaływania warunków atmosferycznych na beton.

Na budowie nie dolewaj wody do mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa dostarczana na Państwa budowę przez Ekobet Beton jest gotowa do użycia. Produkowana jest ona zgodnie ze złożonym zamówieniem, w oparciu o zweryfikowaną recepturę, która została opracowana tak, aby spełnione były wszystkie wyspecyfikowane parametry zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu.

Dodawanie wody na budowie zwalnia Ekobet Beton z odpowiedzialności za jakość dostarczonego materiału. Zwiększenie konsystencji/ciekłości mieszanki betonowej można uzyskać jedynie poprzez zadozowanie superplastyfikatora.