Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz
ul. Towarowa 9 
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 608 69 07, fax 32 220 03 72

Aktualności

Pompy do betonu

Pompy do betonu

Zobacz dostępną ofertę wynajmu pomp na rynku. Park maszynowy składa się z około 20 pomp o różnych wysięgnikach, począwszy od ... Podstawą do wynajmu pompy jest zamówienie złożone elektronicznie lub przesłane faksem zawierające następujące informacje: dane zamawiającego, adres budowy, godzina zamówienia, wysięg pompy, rodzaj i przewidywana ilość betonu.