Konstrukcja budynku, schody, tarasy i balkony

Taras i balkon

Taras czy balkon w domku jednorodzinnym jest miejscem, gdzie lubimy spędzać czas. Pomimo tego, że nie wyglądają one na konstrukcję zbytnio skomplikowaną trzeba pamiętać, że są szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych takich jak deszcz, grad czy śnieg oraz innych czynników zewnętrznych. Wahania temperatur, wiatr oraz zmienne obciążenia wymagają od konstruktora dużej wiedzy technologicznej.

Już na etapie projektu konstrukcyjnego warto pamiętać o tym, że przejście płyty stropowej w balkonową czy płytę tarasu to najbardziej newralgiczne miejsce w konstrukcji domu. Płyta tarasu (podobnie jak balkonu) powinna być tak zaprojektowana, aby spełniała założenia konstrukcyjne i jednocześnie nie stanowiła typowego dla tego typu rozwiązań – mostka termicznego, zwłaszcza przy planowanym na domu „dociepleniu”.

W celu zabezpieczenia przed wodą, odpowiednio profiluje się powierzchnie tarasu/balkonu. Beton posadzkowy doskonale się do tego nadaje. Zazwyczaj zakłada się spadek w kierunku od ściany do zewnętrznej krawędzi tarasu/balkonu i ma on od 2 do 2,5 % pochylenia. Wokół balkonu powinna być zrobiona obróbka blacharska lub orynnowanie, które odprowadzałoby wodę opadową z balkonu do sieci deszczowej. Warto także wokół tarasu zrobić orynnowanie, które będzie odprowadzać wodę opadową z płyty do sieci deszczowej. Ponadto w opisie technologicznym należy zalecić wykonanie warstwy wodoszczelnej, która zabezpieczy taras przed niszczącym działaniem wody.

Do wykonania tarasu można zastosować beton specjalny wysokiej trwałości: stopniu wodoszczelności W8 i mrozoodporności F100 - jego zastosowanie zapobiegnie zniszczeniu nawierzchni tarasu w przypadku, gdy nie zostanie ona pokryta materiałami wykończeniowymi, a nawet w przypadku wadliwego ich ułożenia.

W ofercie Ekobet Beton znajduje się szeroka gama betonów specjalnych i posadzkowych (m.in. B25, B30, B35 wg PN-88/B-06250, C20/25, C25/30, C30/37 wg PN-EN 206-1:2003) o stopniach wodoszczelności W6, W8, mrozoodporności F100, F150 wg PN-88/B-06250.

Schody

We współczesnym budownictwie większość schodów wykonuje się z żelbetu, ponieważ daje on możliwość dowolnego dobrania kształtu do wymagań funkcjonalnych i estetycznych budynku, a dodatkowo są one ognioodporne. Schody monolityczne wykonuje się najczęściej z betonu klasy C16/20 (klasę wytrzymałości betonu należy zawsze sprawdzić w projekcie budowlanym), a betonowanie rozpoczyna się od dołu kolejnymi stopniami, na uprzednio przygotowanym deskowaniu.

W przypadku, gdy schody są schodami zewnętrznymi, powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz na ścieranie. Stopnie schodów zewnętrznych powinny mieć spadek 1-2% (w kierunku od budynku) dla zapewnienia odpływu wody opadowej.